Om oss

Lars Erik Hammerdal

Advokat

Lars Erik Hammerdal har familietilknytning til Frøya og kjenner lokalforholdene på øya godt. Han kan yte juridisk bistand innenfor de fleste rettsområdet, men har allikevel spesialkompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold, boligrett, Trygderett og NAV-saker, forbrukerjuss og salg av eiendom. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.

   Martin Gabrielsen

   Advokat

   Advokat Martin Gabrielsen har god erfaring med alle type saker som vedrører fast eiendom, og arbeider i tillegg mye med saker som gjelder familierett, arv og konflikter rundt barnefordeling (foreldretvister). I tillegg bistår han både private og næringsdrivende klienter i saker som vedrører kontraktsrett, og kjøp og salg av løsøre og eiendom. Gabrielsen har familietilknytning til Frøya og kjenner lokalsamfunnet godt.

     RING OSS I DAG!

     95 33 00 07